ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ  Ι.Κ.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  

ΑΝΘ. ΓΑΖΗ 88, 38333, ΒΟΛΟΣ

Τηλ. 2421034935/FAX 2421023837

 

 

 

 

 

 

                                                                     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ

1. ΣΟΦΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ του Δημητρίου,

ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΘΕΙΡΩΝ 59

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ: μετρητά 1.000 ΕΥΡΩ

 

2. ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ του Γεωργίου,

ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΘΕΙΡΩΝ 59

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ: μετρητά 1.000 ΕΥΡΩ

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 4.000 ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 133478644000

 

 

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ του Ηλία,

ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΘΕΙΡΩΝ 59

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ: μετρητά 1.000 ΕΥΡΩ

 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΟΥΔΗΣ του Ηλία,

ΚΑΤΟΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΘΕΙΡΩΝ 59

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 25%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ: μετρητά 1.000 ΕΥΡΩ

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤEΣ:       ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου

                                    ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία

                                    ΣΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 3 « Λήψη απόφασης για έναρξη ενδοκοινοτικών συναλλαγών και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού»